Heer, herinner u de namen

4.00

Liedboek 730
3 stemmige koorzetting op de tekst van couplet 1
1 pagina
Eventueel te zingen op de orgelzetting die hier te vinden is.