Ga dan op weg

6.00

Toonzetting van Matteüs 28, 18b-20, het zendingsbevel
1-stemmig koor / solo / gemeente
plus plaatjes voor op de beamer (tif-formaat)