0565 Het hoogste woord daalt uit het licht

7.50

Beschrijving

bevat zettingen en vrijere bewerkingen (zie de toelichting)
5 pagina’s
2 klavieren en pedaal
Deze bewerking van lied 565 ‘Het hoogste woord daalt uit het licht’ is een variatiereeks. Er zijn 6 delen, voor elk couplet één. Alle variaties zijn in muzikaal opzicht verschillend, maar hebben ook van doen met de tekst.
Deel 1 is een eenvoudige zetting waarin de melodie in de sopraan klinkt.
In deel twee worden de eerste vier noten van de melodie als motief voor het hele deeltje gebruikt. In de wrange akkoorden klinkt het verraad van Judas door.
Het derde deeltje is een canon tussen pedaal en linkerhand (in de omkering). Dat staat voor de ‘twee gedaanten’ waar in couplet 3 over gesproken wordt.
Vanouds klinkt een melodie in de tenor als het in de tekst gaat over Jezus als middelaar, de melodie bevindt zich als het ware tussen aarde (het pedaal) en hemel (de rechterhand). Dit procedé is in couplet 4 toegepast.
In couplet 5 klinkt de melodie versierd in de alt. Deze wordt begeleid door twee chromatisch dalende lijnen: het lam daalt af om ons te helpen.
Deel 6 is het meest uitgebreid: de melodie klinkt in de bas in dubbele notenwaarden. Elke regel wordt kort geïntroduceerd en begeleid door citaten uit eerdere delen: regel 1 correspondeert met deel 5, regel 2 met deel 4, regel 3 met deel 3 en de laatste regel wordt voorafgegaan door motieven uit deel 2 en begeleid door de eerste twee regels uit deel 1. Zo vormt dit deeltje een chiasme (kruisstelling), als teken van het kruis, en als leven zonder eind.
Alle delen kunnen als voorspel gebruikt worden en deel 1 en 4 ook als zetting om de gemeentezang te begeleiden.