0139 Psalm 139 Heer, die mij ziet zoals ik ben

2.95

Beschrijving

Voorspel, trio

Zetting

2 klavieren en pedaal

2 pagina’s

Deze melodie is ook bekend als:
Psalm 30
Dank, Heer, Gij hebt het niet gedoogd
God wordt geëerd in Israël
Gods wet gebiedt mij aan ‘t begin
Heel Juda kent Gods naam en eer
Heer, U doorgrondt mij van omhoog
Heer, die mij ziet zoals ik ben
U prijs ik, HEER, want U genas
U zal ik loven, trouwe Heer

“Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.”