Tarieven en voorwaarden muziekles

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle muzieklessen bij Hans van Haeften (gevestigd te Amersfoort),
ongeacht locatie of tijdstip van de muziekles.


Les afspreken
Een les wordt meestal mondeling, per telefoon, of per e-mail afgesproken. Bij voorkeur wordt op de les meteen
een vervolgafspraak gemaakt.


Betaling
Na afloop van elke kalendermaand ontvangt de leerling per e-mail een factuur. Deze dient binnen twee weken
te worden betaald.


Verzuim
Een lesafspraak wordt in principe nagekomen. Een les kan afgezegd worden per mail of telefoon tot 48 uur
voor aanvang van de les. Bij te laat afmelden of niet verschijnen op de les wordt deze in rekening gebracht.


Tarieven
Een eerste proefles is altijd gratis. Daarna zijn de tarieven als volgt:

Leerlingen tot 21 jaar:
30 minuten € 25
45 minuten € 35
60 minuten € 43,50

Leerlingen boven 21 jaar:
30 minuten € 30,25
45 minuten € 42,35
60 minuten € 52,64

Aan het eind van iedere kalendermaand ontvangt u een factuur per e-mail.


Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen voorbehouden.

Opgemaakt te Amersfoort op 4 juni 2015, gewijzigd 10 augustus 2023