Tarieven en voorwaarden muziekles

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle muzieklessen bij Hans van Haeften (gevestigd te Amersfoort),
ongeacht locatie of tijdstip van de muziekles.


Les afspreken
Een les wordt meestal mondeling, per telefoon, of per e-mail afgesproken. Bij voorkeur wordt op de les meteen
een vervolgafspraak gemaakt.


Betaling
Na afloop van elke kalendermaand ontvangt de leerling per e-mail een factuur. Deze dient binnen twee weken
te worden betaald.


Verzuim
Een lesafspraak wordt in principe nagekomen. Een les kan afgezegd worden per mail of telefoon tot 48 uur
voor aanvang van de les. Bij te laat afmelden of niet verschijnen op de les wordt deze in rekening gebracht.


Tarieven
Een eerste gratis proefles van een halfuur is mogelijk. Daarna zijn de tarieven als volgt:
20 minuten € 17,10*
30 minuten € 22,80*
45 minuten € 31,80*
60 minuten € 39,50*

*Bij leerlingen boven de 21 jaar komt hier het wettelijke hoge BTW-tarief bovenop. Op dit moment is dat 21%.
Kinderen betalen geen BTW. Als meerdere leden van hetzelfde gezin geregeld lessen volgen, wordt 5% korting verrekend.

Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen voorbehouden.

Opgemaakt te Amersfoort op 4 juni 2015, gewijzigd 6 augustus 2020 / 6 januari 2022