In den beginne was het woord

7.00

Liedboek 488
Zetting voor gemeente, koor, orgel
gezet als doorgeeflied: elk volgende couplet begint terwijl het vorige nog bezig is.