In den beginne was het woord

7.00

Beschrijving

Liedboek 488
Zetting voor gemeente, koor, orgel
gezet als doorgeeflied