Vind het juiste tempo voor een lied

Het kiezen van een goed tempo voor een lied is soms een lastige. Een tempo hangt van een heleboel factoren af, en het is dus niet goed mogelijk om met een metronoomcijfer aan te geven hoe snel een lied gezongen zou moeten worden. Zelfs beroemde componisten zijn er meestal niet in geslaagd om voor hun eigen muziek de juiste metronoomcijfers te noteren. Er zijn bijvoorbeeld opnames gemaakt van Stravinsky die zijn eigen orkestwerken dirigeert. De gebruikte tempi zijn anders dan hij in zijn eigen muziek noteert. Ook zijn er maar weinig organisten die de metronoomcijfers in de muziek van Max Reger serieus nemen: deze zijn namelijk vaak onspeelbaar hoog. Alle verderop genoemde metronoomgetallen moeten dus met een korreltje zout worden genomen. “Vind het juiste tempo voor een lied” verder lezen

Wat leer je op muziekles?

Vaak wordt gedacht dat het volgen van muziekles vooral draait om zo snel mogelijk noten te leren lezen. Je leert dan om een notenbeeld te vertalen in een toets of greep op het orgel of de piano. Dit kan snel leiden tot een resultaat ‘dat klinkt’ maar het leidt niet automatisch tot plezierig en muzikaal musiceren. Het lezen van noten en deze vervolgens spelen is te vergelijken met het voorlezen van een gedicht in een andere taal. Het kan mooi klinken, maar als je de taal niet spreekt, blijft het zonder betekenis.

“Wat leer je op muziekles?” verder lezen

Over memoriseren

Als we een nieuw stuk willen instuderen, wat doen we dan eigenlijk, en waarom doen we dat?

Het doel van studeren is dat je een stuk foutloos, muzikaal en in het goede tempo kunt spelen wanneer je maar wilt.

Als je een stuk voor het eerst ziet, lukt het meestal niet om het meteen foutloos te spelen; er staan te veel nieuwe noten en akkoorden in die je niet in een keer kunt lezen. Als je het een keer hebt bekeken, dan gaat het al beter. Studeren is dus altijd voor een deel memoriseren. Hoe beter het uit het hoofd gaat, hoe beter je het stuk kunt spelen. Zorg er dus altijd voor dat het uit uiteindelijke doel is om het uit het hoofd te kunnen spelen.

“Over memoriseren” verder lezen